Terapia indywidualna psychologiczna

W gabinecie. W dziecka domu. On-line.
Formy:
• Indywidualna praca z dzieckiem – terapia lub wspomaganie rozwoju.
Współpraca rodziców z psychologiem w tej formie terapii jest niezbędna. Bez ścisłej współpracy dużo trudniej jest osiągnąć cel terapii. Zalecenia mają wzmocnić i utrwalić efekty pracy na sesjach. To bardzo istotny element terapii.

• Praca z rodzicami – elementy psychoedukacji, poszukiwanie rozwiązań, wprowadzanie zmian, monitorowanie efektów terapeutycznych.

• Praca z dzieckiem i rodzicami – relacje.

Gabinet psychologiczny jest miejscem, gdzie nie rozmawia się tylko o trudnościach. Psycholog jest również dla tych, którzy chcą się rozwijać, wiedzieć więcej o sobie.