Edukacja seksualna dzieci i młodzieży

Badania jednoznacznie wskazują, że najlepszą formą chronienia dziecka przed wykorzystaniem seksualnym jest jego edukacja. Samoświadomość jest także jednym z ważnych obszarów dobrostanu psychicznego. Kompetentna edukacja seksualna dziecka to inwestycja w jego dorosłość za ileś lat.
Grupy edukacyjne organizujemy zawsze odpowiednio do wieku rozwojowego. Rozmawiamy adekwatnie do wieku dziecka, dostosowując język oraz tematy.
Warto, by dzieci wiedziały co to są intymne części ciała, o dotyku (m.in. kto może dziecko dotykać; np. rodzice, zaufane konkretne osoby, lekarz, a kto nie), co to są bezpieczne (dobre) i niebezpieczne (złe) tajemnice, jaka jest różnica między skarżeniem a zgłaszaniem niepokojących informacji dorosłej osobie. Z nastolatkami dużo rozmawiamy o zmieniającym się ciele, granicach, zgodzie, treściach z Internetu.
Grupy edukacyjne dzieci i młodzieży prowadzi mgr Anna Węgrzynek, edukatorka seksualna, doświadczony pedagog.