Diagnoza neuropsychologiczna

Co to jest?
Jej celem jest określenie zależności pomiędzy zachowaniem a kondycją mózgu dziecka. Nie jest to badanie inteligencji. To badanie funkcji: percepcji wzrokowej, słuchowej, funkcji językowych, myślenia, pamięci, uwagi, oraz funkcji wykonawczych.
Dla kogo?
Dla dzieci i młodzieży, których rozwój nie przebiega prawidłowo. Najczęściej z powodu obciążeń okołoporodowych, genów, urazów czaszkowo- mózgowych, chorób somatycznych, zaburzeń rozwoju. Lub po prostu czujesz niepokój, że coś jest nie tak z rozwojem Twojego dziecka.
Po co?
Terapia wspomagania rozwoju dziecka powinna być zaplanowana, adekwatnie do potrzeb dziecka. Specjaliści powinni znać potencjał dziecka, jego ograniczenia. Oprócz obserwacji i wywiadu z rodzicami, niektóre dzieci wymagają również diagnozy neuropsychologicznej.
Najczęściej kontaktują się z nami rodzice, którzy zauważyli problemy z pamięcią lub koncentracją uwagi u swoich dzieci.
Badanie poprzedza wywiad z rodzicami na temat dotychczasowego rozwoju dziecka oraz jego obserwacja.

Jak? I co jeszcze.
Zabierz ze sobą wyniki badań medycznych dziecka, jeśli je masz – np. MRI, TK, EEG z opisem (do diagnozy neuropsychologicznej).
dr Tamara Walczak-Kozłowska przeprowadza diagnozę neuropsychologiczną, a także badanie inteligencji dziecka czy badanie gotowości szkolnej następującymi metodami:
– Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – Wersja Zrewidowana (Bateria 5/6R)
– MMPI-2
– CFT 1-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 1 zrewidowana
— CVLT – Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
– MINIMENTAL – Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)
-Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka NDD.
Istniej również możliwość przeprowadzenia testu kompetencji rodzicielskich (Skala Postaw Rodzicielskich SPR) – wynik i opinia przydatna podczas procesu rozwodowego.